Kogo należy uznać za twórcę?

Kogo należy uznać za twórcę?

Kogo należy uznać za twórcę? Pojęcia „twórcy” jest bardzo istotne z uwagi, że to właśnie on podmiotem prawa autorskiego i to jemu przysługuje ochrona z tym związana. Ustawa przewiduje domniemanie, że twórcą utworu jest osoba, której nazwisko podano do publicznej...

czytaj dalej
Czym jest prawo autorskie?

Czym jest prawo autorskie?

Przedmiot prawa autorskiego. Czym to jest utwór? W polskim systemie prawnym kwestię tę reguluję ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I tak art. 1 ust. 1  ustawy wskazuje, że „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw...

czytaj dalej