Kogo należy uznać za twórcę?

Kogo należy uznać za twórcę? Pojęcia „twórcy” jest bardzo istotne z uwagi, że to właśnie on podmiotem prawa autorskiego i to jemu przysługuje ochrona z tym związana. Ustawa przewiduje domniemanie, że twórcą utworu jest osoba, której nazwisko podano do publicznej...

Czym jest prawo autorskie?

Przedmiot prawa autorskiego. Czym to jest utwór? W polskim systemie prawnym kwestię tę reguluję ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I tak art. 1 ust. 1  ustawy wskazuje, że „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw...